Info

PhilKon ApS

Maskinkonstruktion

 

Maskinkonstruktion i 3d CAD program.

PhilKon har fra begyndelsen arbejdet med Autodesk Inventor 3d. Med dette program er det bl.a. muligt at udføre visualisering, kollisionstjek, eksploderede samlingstegninger, styklister samt 2d tegninger.

Siden 2010 har vi også kunnet tilbyde styrkeberegninger - Stress Analysis og FEA - fra part til Assembly niveau.

 

PhilKon blev startet af Hans Peter Phillip i 2004 og i 2005 omdannet til PhilKon ApS. En uddannelse fra 1996 som maskinteknikker på OTS (konstruktionslinje) danner baggrund for virksomheden. Efter endt uddannelse og til opstart af PhilKon har der været ansættelsesforhold som konstruktør hos Bekidan A/S (gartnerimaskiner), Richter Hansen A/S, Haarslev Industries A/S (konstruktør og IT supporter) samt et par år som freelance konstruktør.

 

PhilKon ApS beskæftiger sig med næsten alle opgaver, hvori der indgår stål. En af vores styrker er bl.a. at vi tilbyder at få fremstillet delkomponenter eller komplette maskiner hos kendte underleverandør, samt evt. stå for montering og indkøring hos slutkunde.

En af de åbenlyse fordele er at evt. problematikker bliver løst hurtigt, dokumentation bliver løbende opdateret og at slutdokumentationen lægger klar samtidig med maskinen.